Cursus, Afasie Alexie en Agrafie - (Ellis & Young 3) - 3 november 2023

In deze cursus leer en oefen je hoe je op klank- en woordniveau kunt vaststellen welke delen van het taalverwerkingsproces gestoord zijn en welke intact. Daarnaast leer je hoe je de logopedische therapie daar naadloos op aansluit. In de cursus is het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young de basis.

Deze module 3 is een verdiepingscursus en behandelt specifiek de diagnostiek en de therapie voor het lezen en het schrijven.Cursus, Afasie Alexie en Agrafie - (Ellis & Young 3) - 3 november 2023